Vijak za gips

         Dimeznije

 • Gips-metal 3,5x25mm       pakovanje 2.000kom
 • Gips-metal 3,5x35mm       pakovanje 1.300kom
 • Gips-metal 3,5x45mm       pakovanje 1.800kom
 • Gips-metal 3,5x55mm       pakovanje 1.300kom

 • Gips-drvo   3,5x25mm       pakovanje 2.000kom
 • Gips-drvo   3,5x35mm       pakovanje 1.300kom
 • Gips-drvo   3,5x45mm       pakovanje 1.800kom
 • Gips-drvo   3,5x55mm       pakovanje 1.300kom
 • Gips-drvo   4,2x70mm       pakovanje  770kom
 • Bubica        3,5x9,5mm     pakovanje 2.000kom
 • Bubica        3,9x9,5mm     pakovanje 2.000kom