Točkići za konzolnu kapiju

         Dimenzije:
  • Sa nosačem za U+V šinu: ø 50mm ø 60mm ø 70mm ø 80mm ø 100mm
  • Sa nosačem za V šinu: ø 60mm ø 70mm ø 80mm ø 100mm
  • Ukopavajući sa nosačem: ø 80mm ø 100mm
  • Bez nosača: ø 50mm ø 60mm ø 70mm ø 80mm ø 90mm ø 100mm