Šaržirani ekser - na radeniku

         Opste karakteristike:
  • Namena – izrada paleta I ambalaža
  • Čvrstoća 330-370 MPa
  • Pakovanje 1 mila – 1.000 kom
  • Dijametri 2,5×35 2,8×70