Rolne vođice

         Dimenzije:
  • Sa navojem: ø 25mm ø 30mm ø 40mm
  • Sa pinom: za varenje ø 35mm