PP zatezna traka (19mm) za pakovanje

         Opste karakteristike

  • Namena – koristi se za zatezanje pakovanja kao i zatezanje robe pri transportu
  • Armirana i izuzteno čvrsta traka 19mm bela
  • Kotur 600 m
  • Pakovanje – kutija sa dva kotura
  • Pocinkovane spojnice
  • Od pocinkovane žice 3,50
  • Pakovanje – kutija 1.000 kom
  • Natezač pp trake ojačani ručni mehanički