Oprema za pletiva

         Opste informacije:
  • Zatezač za žicu PVC
  • Pocinkovani Zatezač za žicu sa ručkom
  • Kosnik za okrugli stub
  • Šelna za kosnik
  • Plastični držač za žicu