Nauljena žica

         Opste karakteristke:
  • Namena – najčešća namena je pakovanje bunteva u papirnoj industriji kao I mašinsko pakovanje kartona I plastike a u poljoprivredi pakovanje bala sena
  • Žica je po površini nauljena što je čini otpornijom na rđanje I oksidaciju
  • Dijametri 1,90-5,00 mm
  • Zatezna čvrstoća 350-500 N/mm2
  • Težina koturova 40-500 kg (zavisi od potreba)
  • Dimenzije koturova (unutrašnji / spoljašnji) 160-300mm; 210-480mm; 450-800mm