Gajbarska žica

         Opste karakteristike:
  • Namena – izrada gajbica za voće I povrće.
  • Osnova – vučeni čelik.
  • Zatezna čvrstoća 780-1270 N/mm2.
  • Pakovanje 400-600 kg na kalemu.
  • Dijametri (mm) Ø0,90 I Ø1,20.